ZER JATEN DUTE?

 ZALDIEN ELIKADURA
Bizidun guztiak behar duten mantenugaiak lortzen dute funtzio honen bidez. Animaliek beste bizidunak irentsi eta digeritzen dituzte, horretarako arnas aparatua, iraitz-aparatua eta zirkulazio-aparatua erabiliz. Elikadura honi heterotrofo deitzen zaio, hau da, bizidunek beste bizidunen bidez lortzen dituzte elikatzeko gai organikoak. Kasu honetan, zaldia belarraren bidez.
Ekosistema bateko bizidunen artean sortzen diren harremanen artean garrantzitsuena elikadura-harremana da. Landareak izan ezik, gainerako bizidun guztiok beste zenbait bizidun janez elikatzen gara. Bizidunek elikatzeko duten moduaren arabera, hainbat mailatan banatzen dira: maila trofikoetan (elikadura mailetan). Maila horiek kate baten antzera lotuta daude, hau da, maila bateko bizidunek beste maila bateko bizidunak jaten dituzte elikatzeko. Bizidunen arteko elikadura-harremanari elika-kate deritzo. Zaldia belarjalea da belarraz elikatzen delako eta haragijaleak bera jaten dutelako.

   ZALDIEI NOLA ELIKATU
Zaldiak txikiak direnean esneaz elikatzaen dira eta handiak egiten direnean belarra eta pentsua jaten dute. Zaldiei janari gutxi baina sarritan eman behar zaie jaten bere digestioa astiro doalako eta bere urdaila txikia delako. Jan eta gero, ezin dute lan gogorra egin. Beti euki behar dute ur garbia, horrela ez dute ur asko edango bestela bere abiadura jaitsiko zen.